DUBAS s.f.,s.r.o.


Prejdi na obsah

Zámočnícke

Práce

DUBAS s.f., s.r.o. realizuje bežné zámočnícke práce, zámočnícke práce stavebného charakteru, opláštenie výrobných
hál a prevádzkových priestorov.

Špecializujeme sa na:

 • výrobu, montáž, demontáž a opravu oceľových konštrukcií,
 • montáž, rekonštrukcie, údržba plynových zariadení
 • montáž, rekonštrukcie, údržba tlakových zariadení
 • montáž, rekonštrukcie, údržba zdvíhacích zariadení
 • dodávky, montáže a konštrukcie potrubných rozvodov vrátane stavebných prác a kompletizujúcich dodávok
 • dodévky, montáže, opravy a rekonštrukcie technologických oceľových konštrukcií


Všetkých svojich pracovníkov máme odborne vyškolených pracovať na vyhradených technických zariadeniach. Zvárači sú úradne školení podľa STN EN 287-1 pre zváranie v ochrannej atmosfére, kyslíkovo - acetylénovým plameňom a elektrickým oblúkom. Pracovníci vlastnia osvedčenia pre odbornú spôsobilosť pracovníka na opravu VTZ - plynového zariadenia podľa
§ 18 odstavec č. 4 Vyhlášky MPS VaR 718/2002 Z.z.

Typy zváračských oprávnení podľa STN EN 287-1:
111 T BW 1.1 S t12,5 D 159 H-L 045 ss nb rw
111 T BW 3 B t12,5 D 159 H-L 045 ss nb
111 P BW 4 B t12,5 PF ss nb
135 P BW 1.1 S t10 PF ss nb
135 P BW 1.1 S t12 PF ml
141 T BW 4 S t4 D 76 H-L 045 ss nb rw
311 T BW 1.1 S t4 D 51 H-L 045 ss nb rw
311 T BW 1.2 S t4 D 76 H-L 045 ss nb rw

Typy zváračských preukazov zámočníkov:
Z-E1, Z-G1, Z-M1, Z-T1, Z-T3, D-G2, D-E4.

Zámočnícka pohotovosť


 • je zabezpečovaná pre dohodnuté činnosti pracovníkmi oprávneními a spôsobilími na jej vykonávanie
 • nástup na zámočnícke práce do dvoch hodín od nahlásenia požiadavky
 • zabezpečovanie pohotovosti od 14:00 posledného pracovného dňa do 6:00 prvého pracovného po dňoch pracovného pokoja alebo po sviatkoch
 • v plnej miere akceptujeme ustanovenia interných predpisov objednávateľa, ktoré sa týkajú bezpečnosti pri práci a sú
  záväzné pre zamestnancov objednávateľa
 • pre zabezpečenie operatívnosti určujeme vždy zodpovedného zamestnanca

Zpät na obsah | Zpät na hlavnú nabídku