DUBAS s.f.,s.r.o.


Prejdi na obsah

Lešenárske

Práce

DUBAS s.f., s.r.o. realizuje bežné lešenárske práce, ale aj netypizované lešenárske práce,
je schopná zabezpečovať lešenársku pohotovosť nepretržite vrátane víkendov a sviatkov.

Typy lešení podľa spôsobu použitia:

 • pracovné
 • radové
 • priestorové
 • závesné
 • podperné
 • visuté
 • pojazdné
 • voľne stojace
 • ostatné tažké lešenia


Realizujeme aj netypizované lešenia, jedná sa o montáž a demontáž lešenia do:

 • spalinových kotlov - vo vnútri aj vonku
 • konvertorov - vo vnútri aj vonku
 • granivoru
 • solivoru
 • k mostovým žeriavom (traverzy pri výmene posunu, pri výmene kolies atď.)
 • vnútra pece pre výmurovky
 • k päte veže
 • montáž a demontáž závesného lešenia zľatiny zavesenej na lanách
 • montáž a demontáž závesných plošín pod žeriav zavesených na lanách
 • montáž a demontáž C hákov zavesených pod žeriavovú dráhu


Tieto lešenárske práce realizujeme aj za nepretržitého chodu hutných agregátov, aj v prostredí
s únikom plynu za použitia dýchacích prístrojov, dodržiavanie bezpečnosti práce a postupov
bezpečnej práce je samozrejmosťou. Máme vyškolených pracovníkov, ktorí realizujú spomínané
lešenárske práce v zmysle vyhlášky SÚBP č. 374/1990 Zb. a ďalších príslušných noriem, predpisov
a PBTP.

Lešenárska pohotovosť

 • je zabezpečovaná pre dohodnuté činnosti pracovníkmi oprávneními a spôsobilými na jej vykonávanie.
 • nástup na lešenárske práce do dvoch hodín od nahlásenia požiadavky.
 • zabezpečovanie pohotovosti od 14:00 posledného pracovného dňa do 6:00 prvého pracovného po dňoch
  pracovného pokoja alebo po sviatkoch.
 • v plnej miere akceptujeme ustanovenia interných predpisov objednávateľa, ktoré sa týkajú bezpečnosti pri práci
  a sú záväzné pre zamestnancov objednávateľa.
 • pre zabezpečenie operatívnosti - určujeme vždy zodpovedného zamestnanca.

Zpät na obsah | Zpät na hlavnú nabídku